Samfälligheten

FARSTADALS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
BRF Farsta Backe till hör Farstadals Samfällighetsförening tillsammans med de andra BRFerna i närområdet.
Du kan läsa mer om samfällighetsföreningen och dess uppgifter på villanfarstadal.se

VILLAN
Samfälligheten ansvarar för skötsel och organisation av den gemensamma Villan.
I Villan finns att tillgå:
– en gemensamhetslokal
– två övernattningsrum
– bastu/relax

Bokning av gemensamhetslokal, bastu och övernattningsrum gör du på villanfarstadal.se. Du behöver ett lösenord för att kunna logga in och boka. Lösenordet har du fått i välkomstbrevet till BRF Farsta Backe. På siten finns även ytterligare information om bastun och dess användande.