OM

BRF FARSTA BACKE
Farsta Backe är en attraktiv bostadsrättsförening i Farstadal i Gustavsberg. Föreningen omfattar 68 lägenheter fördelade på fyra hus med adresserna Rekordvägen 5, 7, 10 och 12.
Inflyttning i husen skedde under februari till maj 2007.
(BRF Farsta Backe hette tidigare BRF Farstadal 1)

FÖRENINGENS ADRESS
Bostadsrättsföreningen Farsta Backe
Rekordvägen 10
134 39 Gustavsberg
organisationsnummer: 769613-2716

FAKTURAADRESS (FÖR LEVERANTÖRER)
Brf Farsta Backe
FE 391
REF 99-2877-000
838 73 FRÖSÖN

För kontaktuppgifter till styrelse och valberedning: se anslag i din trappuppgång. Läs också mer under ”kontakter” och här nedan.

STYRELSE
Styrelsen väljs årligen på stämman. I nuläget består den av:
Bertil Bäckström, ledamot, ordförande, Rekordvägen 5
Hannu Havia, ledamot, Rekordvägen 7
Peter Kollarik, ledamot, Rekordvägen 7
Erik Hagström, ledamot, Rekordvägen 5
Merja Haapasaari, ledamot, Rekordvägen 5

Camilla Ånöstam Mannerstedt, suppleant, Rekordvägen 10
Åke Andersson, suppleant, Rekordvägen 5

VALBEREDNING
En aktiv och engagerad styrelse är en styrka för varje bostadsrättsförening. Är du intresserad av styrelsearbetet och funderar på att engagera dig ska du kontakta någon i valberedningen:
Sten Höge, Rekordvägen 10
Malena Kvarnström, Rekordvägen 12
Ann-Marie Persson, Rekordvägen 7

BREDBAND OCH IP-TELEFONI
Samtliga lägenheter är utrustade med lokalt nätverk och bredbandsanslutning via fiber. Föreningen har avtal om leverans av bredband och IP-telefoni med Ownit. Se mer om hur du felanmäler under ”kontakter”.

ELEKTRICITET
Under januari 2020 installerade vi IMD-el (individuell mätning & debitering) som sköts av föreningen. Detta innebär att våra medlemmar enbart faktureras förbrukad elmängd och slipper egna fasta nätavgifter.

I juni 2020 kom även solpaneler upp på två av husen, vilket gör att vi drar vårt strå till miljöstacken samt håller nere föreningens kostnader framöver gällande elförbrukning.

TRIVSEL- OCH TRÄDGÅRDSGRUPPEN
Anna-Greta Samuelsson
Gerd Wikberger
Birgitta Edvall

VÅRA TRIVSELREGLER
Här hittar du våra trivsel- och ordningsregler i pdf-format. I trivsel- och ordningsregler finns också riktlinjer för boende i marklägenheter.

FÖRENINGENS STADGAR
Här finns föreningens stadgar, reviderade 2022-05-20.

ÅRSSTÄMMA
Ordinarie årsstämma ska hållas före juni månads utgång.

ÅRSREDOVISNING
Här finns föreningens senaste årsredovisning (för 2022).

ENERGIDEKLARATION
Här finns energideklarationer för föreningens fastigheter (utfärdade 2019):
Rekordvägen 5Rekordvägen 7, Rekordvägen 10, Rekordvägen 12

INFORMATION ANGÅENDE BEHANDLIG AV PERSONUPPGIFTER (ENLIGT GDPR)
Behandlig av personuppgifter – BRF Farsta Backe