OM

BRF FARSTA BACKE
Farsta Backe är en attraktiv bostadsrättsförening i Farstadal i Gustavsberg. Föreningen omfattar 68 lägenheter fördelade på fyra hus med adresserna Rekordvägen 5, 7, 10 och 12.
Inflyttning i husen skedde under februari till maj 2007.
(BRF Farsta Backe hette tidigare BRF Farstadal 1.)

FÖRENINGENS ADRESS
Bostadsrättsföreningen Farsta Backe
Rekordvägen 10
134 39 Gustavsberg
organisationsnummer: 769613-2716

För kontaktuppgifter till styrelse och valberedning: se anslag i din trappuppgång. Läs också mer under “kontakter” och här nedan.

FAKTURAADRESS (FÖR LEVERANTÖRER)
Brf Farsta Backe
FE 391
REF 99228770
838 73 FRÖSÖN

STYRELSE
Göran Johansson, ledamot, ordförande, Rekordvägen 7
Anne-Marie Persson, ledamot, sekreterare, Rekordvägen 7
Hannu Havia, ledamot, Rekordvägen 7
Tobias Malm, ledamot, Rekordvägen 5
Bertil Bäckström, ledamot, Rekordvägen 5

Adam Hylén, suppleant, Rekordvägen 5
Maud Kindberg, suppleant, Rekordvägen 7

En aktiv och engagerad styrelse är en styrka för varje bostadsrättsförening. Är du intresserad av styrelsearbetet och funderar på att engagera dig ska du kontakta någon i valberedningen:
Sten Höge, Rekordvägen 10
Monica Ungerholm, Rekordvägen 5
Charlotte Morin, Rekordvägen 12

ÖVERLÅTELSER/FÖRSÄLJNING AV LÄGENHET
Mäklare som ska hantera överlåtelse av lägenhet ska registrera sig hos HSB för att få tillgång till deras tjänst “HSB Portal” i vilken överlåtelsen hanteras. Ansökan och kontaktuppgifter finns i pdf-format här.

FARSTADALS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Du kan läsa mer om Farstadals Samfällighetsförening och dess uppgifter på villanfarstadal.se

VILLAN
Villan disponeras tillsammans med övriga bostadsrättsföreningar i området. I Villan finns en gemensamhetslokal, två övernattningsrum samt en bastu/relax. Mer information om Villan hittar du på villanfarstadal.se

BREDBAND OCH IP-TELEFONI
Samtliga lägenheter är utrustade med lokalt nätverk och bredbandsanslutning via fiber. Föreningen har avtal om leverans av bredband och IP-telefoni med Ownit. Se mer om hur du felanmäler under “kontakter“.

TRIVSEL- OCH TRÄDGÅRDSGRUPPEN
Anna-Greta Samuelsson
Gerd Wikberger

VÅRA TRIVSELREGLER
Här hittar du våra trivselregler i pdf-format.

Boende med marklägenhet har även nyttjanderätt till en uteplats och markområde. Riktlinjer och beslut för skötsel av dessa hittar du här.

FÖRENINGENS STADGAR
Här finns föreningens stadgar, reviderade 2017 (i pdf-format).

ÅRSSTÄMMA
Ordinarie årsstämma ska hållas före juni månads utgång.

ÅRSREDOVISNING
Här finns föreningens senaste årsredovisning (för 2018).

ENERGIDEKLARATION
Här finns föreningens energideklaration i pdf-format.

INFORMATION ANGÅENDE BEHANDLIG AV PERSONUPPGIFTER (ENLIGT GDPR)
Behandlig av personuppgifter – BRF Farsta Backe

MÄKLARINFO
Bostadsrättslägenheterna är avsedda för permanent boende.

HSB är vår förvaltare och fastighetsskötarentreprenör, men HSB-medlemskap är inget krav.