OM

BRF FARSTA BACKE
Farsta Backe är en attraktiv bostadsrättsförening i Farstadal i Gustavsberg. Föreningen omfattar 68 lägenheter fördelade på fyra hus med adresserna Rekordvägen 5, 7, 10 och 12.
Inflyttning i husen skedde under februari till maj 2007.
(BRF Farsta Backe hette tidigare BRF Farstadal 1)

FÖRENINGENS ADRESS
Bostadsrättsföreningen Farsta Backe
Rekordvägen 10
134 39 Gustavsberg
organisationsnummer: 769613-2716

FAKTURAADRESS (FÖR LEVERANTÖRER)
Brf Farsta Backe
FE 391
REF 99228770
838 73 FRÖSÖN

För kontaktuppgifter till styrelse och valberedning: se anslag i din trappuppgång. Läs också mer under “kontakter” och här nedan.

STYRELSE
Styrelsen väljs årligen på stämman. I nuläget består den av:
Torborg Backman, ledamot, Rekordvägen 7
Bertil Bäckström, ledamot, ordförande, Rekordvägen 5
Hannu Havia, ledamot, Rekordvägen 7
Maud Kindberg, ledamot, Rekordvägen 7
Peter Kollarik, ledamot, Rekordvägen 7

Adam Hylén, suppleant, Rekordvägen 5
Göran Johansson, suppleant, Rekordvägen 7

VALBEREDNING
En aktiv och engagerad styrelse är en styrka för varje bostadsrättsförening. Är du intresserad av styrelsearbetet och funderar på att engagera dig ska du kontakta någon i valberedningen:
Sten Höge, Rekordvägen 10
Malena Kvarnström, Rekordvägen 12
Ann-Marie Persson, Rekordvägen 7

BREDBAND OCH IP-TELEFONI
Samtliga lägenheter är utrustade med lokalt nätverk och bredbandsanslutning via fiber. Föreningen har avtal om leverans av bredband och IP-telefoni med Ownit. Se mer om hur du felanmäler under “kontakter“.

ELEKTRICITET
Under januari 2020 installerade vi IMD-el (individuell mätning & debitering) som sköts av föreningen. Detta innebär att våra medlemmar enbart faktureras förbrukad elmängd och slipper egna fasta nätavgifter.

I juni 2020 kom även solpaneler upp på två av husen, vilket gör att vi drar vårt strå till miljöstacken samt håller nere föreningens kostnader framöver gällande elförbrukning.

TRIVSEL- OCH TRÄDGÅRDSGRUPPEN
Anna-Greta Samuelsson
Gerd Wikberger
Birgitta Edvall

VÅRA TRIVSELREGLER
Här hittar du våra trivsel- och ordningsregler i pdf-format.

Boende med marklägenhet har även nyttjanderätt till en uteplats med tillhörande markområde. Riktlinjer och beslut för skötsel av dessa hittar du här.

FÖRENINGENS STADGAR
Här finns föreningens stadgar, reviderade 2017 (i pdf-format).

ÅRSSTÄMMA
Ordinarie årsstämma ska hållas före juni månads utgång.

ÅRSREDOVISNING
Här finns föreningens senaste årsredovisning (för 2019).

ENERGIDEKLARATION
Här finns energideklarationer för föreningens fastigheter (utfärdade 2019):
Rekordvägen 5Rekordvägen 7, Rekordvägen 10, Rekordvägen 12

INFORMATION ANGÅENDE BEHANDLIG AV PERSONUPPGIFTER (ENLIGT GDPR)
Behandlig av personuppgifter – BRF Farsta Backe