Aktuellt

Vi hoppas ni haft ett skönt och lugnt jul- och nyårsfirande!

Vi hoppas att ni alla är försiktiga och håller er friska!

Nu verkar kanske vintern komma tillslut!

Nyheter inom föreningen
Under 2020 driftsattes IMD-el för föreningens fastigheter [IMD – Inividuell Mätning och debitering]. Detta gör att föreningens medlemmar enbart faktureras sin egen förbrukade el från föreningens gemensamma elabonnemang och därmed slipper dyra nätavgifter.

Under sommaren 2020 installerades och driftsattes även solpaneler på taken till Rekordvägen 5 och 7, vilket gör att föreningen kan skära ner på energiutgifter samt bidra till en klimatvänligare framtid.

Då vi vill hjälpa våra medlemmar att kunna byta till miljövänligare fordon kommer under vårvintern 2021 ett antal laddstolpar för elbilar installeras på våra parkeringsplatser. Detta då antalet laddbara bilar och därmed efterfrågan på laddplatser ökar ständigt.